Menya Bibiliya

N'umwigisha • 15 Ibyigwa • 24 abanyeshuri

Iri ni isomo ry’ibyigwa 15. Rizakwereka imirongo migari ya Bibiliya, ubutumwa Imana igufitiye.

Buri cyigwa gikurikiwe n’ibibazo. Uzabona umwigisha wo kugukosora aguhe ibisubizo kandi uwo uzajya umubaza ibibazo. Igihe wohereje icyigwa cya mbere, umwigisha wawe azagukosora mu masaha 24.

Twakugira inama ko wafata icyigwa 1 cyangwa 2 ku munsi. Ibi bizagufasha gutekereza byimbitse ikiri mu cyigwa mu buryo bw’Umwuka, ndetse no gukuza umubano hagati yawe n’umwigisha wawe ngo muvugane ku bibazo byawe n’ubuzima bwawe bwo mu mwuka. Byaba byiza ufashe ibyumweru byinshi usubira muri iri somo.

Twiringira ko mwishimiye isomo, kandi rizagufasha kwegera Imana!

Tangira isomo